Detta är en artikel hämtad ur Rosensällskapet i Skånes medlemstidning "Nyponet" nr 3 2005 © Författaren

item3a
item3a

Monica Bäckström, medlem i Rosensällskapet i Skåne sedan starten 1993,
O
rdf. under åren 1995-2002.
Redaktör för "Nyponet" 1995-2010

monicavinjettbild

Rostankar inför höst och vinter

Monica Bäckström

Funderar du på att flytta dina rosor? Det är just nu i oktober fram till mitten av november som det är lämpligast. Får vi återigen en mild höst, så kan du plantera eller flytta rosorna så länge jorden inte är för hård. Tänk på att inte sätta rosorna för tätt - många av de gammaldags rosorna bildar stora buskar. I roslitteratur finns ofta angivet både höjd och bredd. Tänk också på att rosorna skall ha ”avmognat”, d v s börjat sin vintervila genom att bladen börjar falla innan de kan flyttas utan risk. Om du inte hinnar plantera eller flytta rosorna nu så måste du vänta tills i vår när jorden har tinat upp. Men du kan ju också jordslå rosorna för att flytta dem till sin slutliga plats senare i vår.

Höstplantering .

Gräv en ordentlig grop med en liten kulle i mitten, sprid rosens rötter runt kullen, fyll på med jord och trampa till. Är rötterna långa och spretiga - korta in dem. Vattna och fyll sedan på med resten av jord. Om rosorna inte planteras direkt, sätt dem i en hink med lerblandat vatten tills du får tid med dem. Krukodlade rosor tas ur sin kruka och planteras med sin jord. Kom ihåg att vattna alla om- eller nyplanterade rosor rikligt i vår när växten börjar komma igång.

Vinterskydd .

Har du ömtåliga sorter som kanske bara klarar zon 1 så bör du kupa upp jord runt stammen. Tag en potatisgrepe och lägg upp högar kring varje planta. Jorden skyddar, även om den blir hårdfrusen. Det går också alldeles utmärkt att använda sand. Bara du sett till att den ligger tätt kring de grenar som bär på nästa års ögon. Täckbark eller torvmull är inte lämpligt. Torv drar åt sig vatten och kan ge rötskador. Av täckbark kan det bli svampinfektioner och den stjäl också kväve ur jorden på våren. Om rosen frusit ovan jordtäckningen så är i alla fall stammen grön och levande där jorden har skyddat. När jorden är hårt frusen, förmodligen i början av nästa år, är det dags att lägga på luftiga grenar av gran. Detta gör du för att skydda rosen i vår mot för tidigt vaknande inför vårsolen. Det finns något som kallas för uppfrysning och som kan göra att din ros inte klarar av vintern. Om jorden innehåller för mycket vatten när den fryser utvidgas den och ”lyfter upp rosplantan”. När jorden sedan tinar och sjunker följer inte rosen med utan okuleringsstället tittar upp ovanför jorden. Ser du någon ros som krupit upp är det bäst att gräva upp den och göra gropen större och korta in rötterna något. Detta görs på senhösten. Har samtliga rosor i en rabatt krupit upp går det ju också bra att fylla på jord i hela rabatten.

Beskärning inför vintern .

Det är på våren som rosorna beskärs. På hösten räcker det med att ta bort vissna blommor och putsa lite på grenar. Speciellt gäller det klätterrosor, som växer med långa skott som kan brytas under vintern. Korta in cirka en tredjedel. Sedan är det dags att säga godnatt till våra rosor och vänta på nästa års fägring