Detta är en artikel hämtad ur Rosensällskapet i Skånes medlemstidning "Nyponet" nr 4 2008 © Författaren

item3a
item3a

Monica Bäckström, medlem i Rosensällskapet i Skåne sedan starten 1993,
Ordf.
under åren 1995-2002.
Redaktör för "Nyponet" 1995-2010

monicavinjettbild
Nyponet0408original
item1