Rolf Ginstmark (1949-2001) startade rosenplantskolan ”Roskraft” i Borrby 1997, en plantskola med rotäkta rosor som idag drivs av hans hustru Else Olsson. I sortimentet ingår många ovanliga sorter och speciellt myskroshybrider – drygt 30-tal sorter (2010). Allt är sticklingsförökat och odlat på Österlen i Ö Hoby eller Kvarnby.

© Författaren

Detta är en artikel hämtad ur Rosensällskapet i Skånes medlemstidning "Nyponet" nr 2 2001

item3a item3a
item3a
item1

Louis Lens

– historien om en förädlare

Rolf Ginstmark

I början av 1970 talet började Louis Lens att intressera sig för myskroshybrider. Detta ledde till att han i slutet av 1970- talet kunde börja introducera nya sorter inom denna grupp. ‘Violet Hood’ kom 1976 och ‘Woody’ 1978. 1984 introducerade Louis Lens kompositörsserien med ‘Puccini’, ‘Schubert’, ‘Sibelius’, ‘Verdi’ och ‘Vivaldi’ och fortsatte med ‘Ravel’ 1988 och ‘Paganini’ 1989. Till en början använde sig Louis Lens i korsningsarbetet av ‘Ballerina’ och ‘Robin Hood’ för myskrosinslaget. Inslag av R. multiflora adenocheata är också rikligt bland hans myskroshybrider.

På 1990-talet har Louis Lens fortsatt sin hybridisering av myskrosor, nu med användning av ‘Trier’. Man kan nog säga att Louis Lens härigenom gått tillbaka till rötterna för denna rosgrupp och därifrån fortsatt det hybridiseringsarbete som t. ex. Pemberton tidigare utfört i England.

För egen del vurmar jag mycket för plantering av myskroshybrider bland de gamla engångsblommande buskrosorna. Därför är Louis Lens’ stora antal myskrossorter mycket välkomna. Närmast alla av hans myskroshybrider, ett femtiotal, finns i min samling. Det finns inte utrymme för beskrivning av alla dessa sorter här. De är emellertid beskrivna i mina Roserier, tillsammans med några av Louis Lens’ klättrande sorter. Bland Louis Lens’ myskroshybrider är blomformen ofta enkel eller dubbel. Särskilt de enkla blommorna är attraktiva. Med tanke på att myskroshybrider mycket sällan har tätt fyllda blommor, lider de inte nämnvärt av blöta och regn.

En av Louis Lens’ mest prisbelönade rosor är den moderna buskrosen ‘Rush’ från 1983 (se bild), med enkla rosa blommor som övergår i vitt. Den skulle lika gärna kunna benämnas landskapsros eller möjligen myskroshybrid, eftersom den bär på anlag från ‘Ballerina’. Den belönades mellan 1981 och 1991 med ett mycket stort antal utmärkelser. De goda anlagen har använts i bl. a. Myskroshybriden ‘Frisson Frais’. Ni som besöker rosariet Bagatelle i Paris kan beskåda ‘Rush’ vid entrén till rosariet.

Genom att arbeta med R. bracteata har Louis Lens skapat några intressanta, närmast 1.5 höga rosbuskar, som ‘White Surprise’ (1987) och ‘Pink Surprise’ (1987). De har båda blivit prisbelönade i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Förmodligen ska man inte förledas tro att dessa skulle vara särskilt ömtåliga med tanke på ursprunget i R. bracteata. Det finns indikationer som pekar mot odling i varje fall inom de varmare zonerna i Sverige.

Den framgång som David Austin rönt med hybrider med de gammaldags rosornas blomform, har även påverkat Louis Lens i ‘Cimarosa’ (1989). En laxrosa blomma med orange inslag, men med blomform från de gammaldags rosorna. Den kallas ibland för ”Belgium English Rose”. Slutligen vill jag påminna om att Louis Lens förmodligen är den förädlare som arbetat mest med R.helenae. Även om korsningar gjorts med något ömtåligt material som senast med ‘Marechal Niel’ och som resulterat i ‘Helene Marechal’ (1995) är de av stort intresse. ‘Pink Robin’ och ‘Red Robin’ (se bild t.v.)från 1992 är några andra med lägre växt.

 

Källor.
Artikeln baseras i huvudsak på Louis Lens’ egna uppgifter. I skriftväxlingunder de senaste åren har Louis Lens mycket öppenhjärtligt lämnat redogörelser överplantskolans historia och utveckling. Vidare har jag dels i samtal och dels i skrift-växling fått uppgifter från Rudy Velle, ny innehavare av Pépinières Louis Lens s. a.
författaren.

Rolf Ginstmark (1949-2001) startade rosenplantskolan ”Roskraft” i Borrby 1997, en plantskola med rotäkta rosor som idag drivs av hans hustru Else Olsson. I sortimentet ingår många ovanliga sorter och speciellt myskroshybrider – drygt 30-tal sorter (2010). Allt är sticklingsförökat och odlat på Österlen i Ö Hoby eller Kvarnby.

Rolf Ginstmark i rutig skjorta

item1

'Ruch'

item1

'Red Robin'