Detta är en artikel hämtad ur Rosensällskapet i Skånes medlemstidning "Nyponet" nr 1 2010 © Författaren

item3
item3

Monica Bäckström, medlem i Rosensällskapet i Skåne sedan starten 1993. Ordf. under åren 1995-2002. Redaktör för 'Nyponet' 1995-2010. Hedersmedlem 2013.

Bicolor2