item7

Sällskapet

Nyponet

Rosor

Kalender

Resor

Länkar

Galleri

Kontakt

item9
Rosensällskapet i Skåne
Verksamhetsberättelse för Rosensällskapet i Skåne
Verksamhetsåret 2017
 
 
Styrelse
Styrelsen har, efter val vid årsmötet i mars, bestått av: Ivo Möttus (ordförande), Ingela Pettersson (kassör), Kristiina Sepänmaa (sekreterare) och ledamöterna Ulrika Carlson-Nilsson, Eva Dehlin, Inger Falck och Marianne Ors. Suppleanter har varit Ewa Reveman och Birgitta Sjunnesson.
Revisor
Ingegerd Zirkelbach har varit revisor.
Revisorssuppleant
Susanne Olsson har varit revisorssuppleant.
Valberedning
Eftersom inga personer till valberedningen kunde utses uppdrogs åt styrelsen att utgöra valberedning.
Verksamhet
Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet. Dessutom har styrelsen haft ett stort antal informella kontakter via e-post.
Nyponet har utkommit med fyra nummer. Inger Falck har under året varit redaktör och ansvarig utgivare. Susanne Eneroth, Centimedia, har varit ansvarig för layout och original av tidningen. Inger Falck har ansvarat för annonsering i Nyponet.
Monica Bäckström har varit webbmaster för hemsidan.
Genomförda aktiviteter
I samband med genomgång av verksamhetsberättelsen på årsmötet visade ordföranden bilder och berättade mer om de olika aktiviteterna under det gångna året.
• Monica Bäckström föreläste om rosgrupper 2017-01-22, Regionmuseet Kristianstad.
• Mia Gröndahl föreläste om rosor på Österlen 2017-03-12, samarbete med
Trädgårdsföreningen och Regionmuseet, Regionmuseet Kristianstad.
• Else Olsson föreläste om Rosor i Kina på årsmötet 2017-03-26, Hemgården, Kristianstad.
• Rosresan gick till Italien 2017-05-23—27. Tjugofem medlemmar deltog i en resa med intressanta och varierande besöksmål.
2
•Rosor på Falsterbonäset 2017-06-25. Marianne Ors och Ewa Reveman ansvarade för doftbordet. Samtidigt informerade de om Rosensällskapet vilket resulterade i några nya medlemmar.
• The Rose Fair firades 2017-07-09 i Ingvars och Ingelas stora och vackra visningsträdgård i Raskarum. Ett femtiotal medlemmar med vänner deltog i det uppskattade besöket i det solig vädret. Förutom de sedvanliga inslagen hade värden ordnat en tävling.
• Else Olsson höll en kurs om sticklingsförökning i sin trädgård i Borrby 2017-07-12.
• Flera medlemmar har haft öppna trädgårdar.
• Trädgårdens dag, som anordnas av Kristianstads Trädgårdsförening, firades i Bäckaskogs slottsträdgård på sedvanligt sätt 2017-08-27. Föreningen medverkade med en monter, medlemsvärvning samt lotteriförsäljning. Ett fint väder lockade många besökare till montern och vi fick flera nya medlemmar.
• Höstens aktivitet ägde rum på Katrinetorps landeri 2017-10-08. Det serverades Afternoon Tea och vi fick lyssna på föredraget Att designa en trädgård med rosor och perenner av Maria Nilsson och Anette Cato från Den Engelska Trädgården i Kivik. Aktiviteten var välbesökt och
var öppen även för Katrinetorps Vänner.
Medlemmar och medlemsavgifter
Sällskapet hade vid årets slut 215 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 225 kr,vilken inkluderat hela familjen.
Ekonomi
Årets intäkter har uppgått 94 376 kronor. Intäkterna utgörs, likt föregående år i huvudsak av medlemsavgifter, annonsförsäljning samt försäljning av lotter.
Under 2017 erhöll även sällskapet 10 000 kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen 1826.
Kostnader har uppgått till 85 577 kronor. Störst utgiftspost utgör Nyponet, samt aktiviteter såsom kurser, föredrag mm som kunde genomföras tack vare det beviljade projektbidraget.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Rosensällskapet i Skåne redovisar ett resultatöverskott för 2017
.
För styrelsen i februari 2018
 
Ivo Möttus
Ordförande
Webbmaster:M. Bäckström 2017-04-17
item9